Điều Khoản Dịch Vụ

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với maitrungkien.com

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. maitrungkien.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Loại trừ và Giới hạn trách nhiệm

Mai Trung Kiên Marketing trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng khác hiển thị trên SieuMarketing.com đều thuộc sở hữu của SieuMarketing và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào SieuMarketing.com được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên website của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc website của chúng tôi.

Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của maitrungkien.com trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Mai Trung Kiên Marketing.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Mai Trung Kiên Marketing khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Mai Trung Kiên Marketing (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

Mai Trung Kiên Marketing không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên website maitrungkien.com

Mai Trung Kiên Marketing không chịu trách nhiệm phát sinh từ sản phẩm (bao gồm trách nhiệm đối với sản phẩm, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp, quyền lợi chính đáng, các quy chế hoặc các hình thức khác đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm bất kỳ mất mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác; tổn thất về sử dụng, lợi nhuận, doanh thu) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang Mai Trung Kiên Marketing hoặc dịch vụ, bao gồm thiệt hại phát sinh từ đó, ngay cả khi Mai Trung Kiên Marketing đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó hoặc được gợi ý phải chịu trách nhiệm.

Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc dừng sử dụng dịch vụ trong trường hợp không thỏa mãn với dịch vụ.